همدلي

چه جراتی پیدا می کند انسان، هنگامی که اطمینان می یابد دوستش دارند. «زیگموند فروید»

مهر 92
1 پست
دی 91
1 پست
تیر 91
1 پست
مرداد 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست